6010 – Timpanoplastía reconstructiva – Bolsa de retracción Posterior – Timpanectomía Posterior – Tubo Ventilatorio Anterosuperior 6005 – Timpanoplastia Curativa – Colesteatoma de atico y […]

6010 – Timpanoplastía reconstructiva – Bolsa de retracción Posterior – Timpanectomía Posterior – Tubo Ventilatorio Anterosuperior

6005 – Timpanoplastia Curativa – Colesteatoma de atico y seno intrapiramidal – Radical Vía endo – Interposición de Yunque

6000 – Timpanoplastia Curativa  – Cavidad radical con conservación de cadena

1038 – Timpanoplastia Curativa – Tumor Lipocolesteatomatoso – Mesotímpano  – Injerto externo a martillo – Interno MT